تقویم مسابقات

تقویم مسابقات

جدول مسابقات اسبدوانی سراسری  یزد - بهار 1396

هفته

امتیاز

مسافت

توضیحات

هفته اول
96/1/18
کلیه گروه ها 1000 متر  
هفته دوم
96/1/25
کلیه گروه ها 1250 متر  
هفته سوم
96/2/1
کلیه گروه ها 1400 متر  
هفته چهارم
96/2/8
0   امتیاز 1400 متر  
2 تا 6  امتیاز 1400 متر  
بقیه گروه ها 1800 متر  
هفته پنجم
96/2/15
کلیه گروه ها 1000 متر  
هغته ششم
96/2/22
0  و 2   تا 6  امتیاز 1400 متر  
8 تا 14  امتیاز 1800 متر  
16 تا 22  امتیاز 1800 متر  
بقیه گروه ها 2 دور میدان  

روز شمار مسابقه

روز شمار مسابقه
در حال بروز رسانی می باشد...

نظرسنجی اسب ها

نظرسنجی اسب ها
در حال بروز رسانی و تکمیل اطلاعات می باشد...
مطلبی برای نمایش وجود ندارد

تقویم مسابقات

تقویم مسابقات

جدول مسابقات اسبدوانی سراسری  یزد - بهار 1396

هفته

امتیاز

مسافت

توضیحات

هفته اول
96/1/18
کلیه گروه ها 1000 متر  
هفته دوم
96/1/25
کلیه گروه ها 1250 متر  
هفته سوم
96/2/1
کلیه گروه ها 1400 متر  
هفته چهارم
96/2/8
0   امتیاز 1400 متر  
2 تا 6  امتیاز 1400 متر  
بقیه گروه ها 1800 متر  
هفته پنجم
96/2/15
کلیه گروه ها 1000 متر  
هغته ششم
96/2/22
0  و 2   تا 6  امتیاز 1400 متر  
8 تا 14  امتیاز 1800 متر  
16 تا 22  امتیاز 1800 متر  
بقیه گروه ها 2 دور میدان  

نظرسنجی اسب ها

نظرسنجی اسب ها
در حال بروز رسانی و تکمیل اطلاعات می باشد...
مطلبی برای نمایش وجود ندارد

معرفی سیلمی

رومئو برونت
اسب کاسپین به لحاظ ظاهری، تناسب اندام یک اسب بزرگ را دارد و بر خلاف بسیاری از اسبچه‌ها که دارای دست و پای کوتاه و تنه درشت هستند، اسبی مینیاتوری محسوب می‌شود و شناخت آن از روی تصویر به‌راحتی امکانپذیر نیست.

اسب های فروشی

اسکار هایل
اسب کاسپین به لحاظ ظاهری، تناسب اندام یک اسب بزرگ را دارد و بر خلاف بسیاری از اسبچه‌ها که دارای دست و پای کوتاه و تنه درشت هستند، اسبی مینیاتوری محسوب می‌شود و شناخت آن از روی تصویر به‌راحتی امکانپذیر نیست.